NPP plus, s.r.o.

Rating a informácie o NPP plus, s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre NPP plus, s.r.o. 8657 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 709552. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 18.1439% spoločností je horších ako NPP plus, s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti NPP plus, s.r.o." href="http://npp-plus.sk-rating.com/">
   <img src="http://npp-plus.sk-rating.com/npp-plus.png" width="150" height="25" alt="Rating NPP plus, s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating NPP plus, s.r.o.

Odkazy

Spoločnosť je vedená v registri účtovníkov.

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia